Publikacje


Wysoki poziom glikolizy tlenowej komórek wątrobiaka szczura w hodowli: rola heksokinazy mitochondrialnej

Ernesto Bustamante & Peter L. Pedersen / 1977 / Biochemistry


Mitochondria guza i bioenergetyka komórek nowotworowych

Peter L. Pedersen / 1978


Kompleks receptorów heksakinazy w Mitochondriach Wątroby: Dowody z N,N'
-Badania znakowania dicykloheksylokarbodimidem pod kątem udziału białek tworzących pory VDAC?

Richard A. Nakashima/ 1986 / Biochemistry


Katabolizm glukozy w modelu guza królika VX2 dla raka wątroby: charakterystyka i celowanie w heksokinazę

Ko YH, Peter L. Pedersen, J.F. Geschwind/ 2001 / Cancer Letters


Nowatorska terapia raka wątroby: bezpośrednie wstrzyknięcie dotętnicze silnego inhibitora produkcji ATP

Geschwind J-FH, Ko YH, Torbenson MS, Magee C. Pedersen PL. / 2002 / CANCER RESEARCH


3-bromopirogronian (3BP) szybko działający, obiecujący, silny, specyficzny i skuteczny „drobnocząsteczkowy” lek przeciwnowotworowy, przeniesiony z laboratorium do łóżka: wprowadzenie do wydania specjalnego

Peter L. Pedersen / 2012 / Journal of Bioenergetics and Biomembranes (Springer)


A Translational Study "Case Report" on the Small Molecule "Energy Blocker" 3BP as a Potent Anticancer Agent: From Bench Side to Bedside.

Ko, YH / 2012 / Journal of bioenergetics and biomembranes


Blokery energii, bromopirogronian i lonidamina, prowadzą do śmierci komórek glejaka GL15 różnymi drogami zależnymi od p53

Magdalena Davidescu /2015 / Nature Scientific Reports


Zależny od HK2 „efekt Warburga” i mitochondrialna fosforylacja oksydacyjna w raku: cele skutecznej terapii z użyciem 3-bromopirogronianu

Paweł Lis , Mariusz Dylag , Katarzyna Niedzwiecka ,
Young Hee Ko, Peter L. Pedersen, Andre Goffeau
and Stanisław Ułaszewski / 2016 / Molecules


Heksokinaza typu II związana z mitochondriami: kluczowy gracz we wzroście i przeżywalności wielu nowotworów oraz idealna perspektywa interwencji terapeutycznej

Peter L. Pedersen, Saroj Mathupala, Annette Rempel,
J.F. Geschwind, Young Hee Ko / 2002 /Biochimica
et Biophysica Acta

W tym osoby trzecie

Rodzaj raka In vitro In vivo
Pierś
Buijs i in. 2013
Liu i in. 2009
Verhoeven i van Griensven 2012
Birsoy i in. 2013
Queiros i in. 2012
Cardaci i in. 2012
Thangaraju i in. 2009
Mysz
Szczur
Birsoy i in. 2013
Buijs i in. 2009
Buijs i in. 2013
Wu i in. 2014
Szyjka macicy
Cardaci i in. 2012
Kolorektalna
Chen i in. 2009
Yun i in. 2009
Ihrlund i in. 2008
Zhou i in. 2012
Sanchez-Arago i Cuezva 2011
Endometrium
Byrne i in. 2014
Mysz
Byrne i in. 2014
Żołądkowy Mysz
Xian i wsp.2014
Glejak
Davidescu i in. 2012
Macchioni i in. 2011
El Sayed i in. 2012b
Wicks i in. 2015
El Sayed i in. 2012c
Szczur
Wicks i in. 2015
Wątrobiany
Ganapathy-Kanniappan i in. 2010a
Ganapathy-Kanniappan i in. 2012
Pereira da Silva i in. 2009
Yu i wsp. 2011
Gong i in. 2014
Kim i in. 2008
Rodrigues-Ferreira i in. 2012
Mysz
Szczur
Królik
Ganapathy-Kanniappan i in. 2012
Gong i in. 2014
Ko i in. 2004
Geschwind i in. 2002
Kim i in. 2007
Vossen i in. 2008
Yu i wsp. 2012
Nerka
Nilsson i in. 2015
Białaczki
Chen i in. 2009
Hulleman i in. 2009
Verhoeven i van Griensven 2012
Płuco
Zhang i in. 2012
Mysz
Zhang i in. 2012
Chłoniak
Chen i in. 2009
Schaefer i in. 2012
Mysz
Schaefer i in. 2012
Czerniaka
Qin i in. 2010
Verhoeven i van Griensven 2012
Mesothelium
Icard i in. 2012
Mysz
Icard i in. 2012
Szpiczak /
Mieloidalny
Białaczki
Calvin i in. 2014
Majkowska-Skrobek et al. 2014
Nakano i in. 2012
Nerwiak zarodkowy: neuroblastoma
Matsushita i in.2012
Rak jajnika
Wintzell i in. 2012
Trzustka
Bhardwaj i in. 2010
Xiao i in. 2013
Chapiro i in. 2014
Ota i in. 2013
Mysz
Jaja kurze
Cao i in. 2008
Isayev i in. 2014
Isayev i in. 2014
Chapiro i in. 2014
Ota i in. 2013
Rak prostaty
Cardaci i in. 2012
Rak kolczystokomórkowy
Matsumoto i in. 2013
Mysz
Matsumoto i in. 2013