Dr Ko prowadziła badania w różnych uniwersytetach i jako niezależny podmiot

Profesor Pederson (po lewej)

Dr Ko (w środku)

James Dewey Watson (z prawej)

1962 Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii medycyny.
1956-1976 profesor biologii na Uniwersytecie Harvarda w USA
1953-1955 Główny pracownik naukowy, Wydział Biologii, California Institute of Technology

Badania prowadzone podczas studiów magisterskich.
- Iowa State University, Ames, Iowa
Wkład w badania metabolizmu cholesterolu i prawidłowego odżywiania, czyli metod redukcji cholesterolu w żywności.

Badania podczas pracy doktorskiej.
- Washington State University, Pullman, Waszyngton
Wkład w fundamentalne zrozumienie funkcji enzymu (liazy izocytrynianowej) doprowadził do potencjalnych możliwości terapeutycznych w przypadku infekcji bakteryjnych i pasożytniczych.

Staż Post-Doct.
- Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, Baltimore, Maryland
- Wkład w molekularne zrozumienie chorób genetycznych, mukowiscydozy i potencjalnych leków na choroby związane z nieprawidłowym fałdowaniem białek.
- Wkład w bioenergetykę białek błony mitochondrialnej: odkrycie i oczyszczenie białka błonowego zwanego „syntasomem ATP” z mitochondriów ssaków. Jest to enzym, który dostarcza energii niezbędnej do napędzania wielu procesów metabolicznych i fizjologicznych i jest ważnym celem terapii przeciwnowotworowej.

Badania na stanowisku adiunkta.
- Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, Baltimore, Maryland
Odkrycie małej cząsteczki zwanej 3-bromopirogronianem (3BP) jako silnego i selektywnego środka przeciwnowotworowego.

Niezależne badania i globalna współpraca
- Niemcy, Belgia, Polska, Portugalia, Holandia i Korea
Badania mające na celu przełożenie teorii na terapię praktyczną przy łóżku pacjenta. Potwierdzenie tej reguły zostało spełnione dla 3BP, jako skutecznego środka przeciwnowotworowego. Ponadto inne niezależne badania obejmują niektóre metabolity, białka i związki pochodzących ze źródeł naturalnych do leczenia innych zaburzeń.