Prawdziwy przypadek 1 - 16-letni mężczyzna

Badanie translacyjne "Case Report" na temat małej cząsteczki "Energy Blocker" 3-Bromopyruvate (3BP) jako silny środek przeciwnowotworowy: od biurka do łóżka (2012)
Pierwszy pacjent leczony związkiem 3BP przez dr Ko.

  • Leczył się na Uniwersytecie we Frankfurcie w 2009 roku
  • 16-letni pacjent z postępującym rakiem włóknisto-blaszkowatym wątrobowokomórkowym, rokowanie 3 miesiące
  • Pacjentowi podano 9 dawek KAT (200 mg) przez okres 6 miesięcy
  • Po zabiegu pacjent pozbył się raka, a tkanka regenerowała się od 5% do 30%
  • 1,5 roku po CR pacjent umarł na zapalenie płuc z powodu nadmiernej antybiotykoterapii, która zniszczyła czynność wątroby. Podczas sekcji zwłok nie stwierdzono raka w wyniku badania TK

  • Zdjęcia po lewej stronie wykonane przed zabiegiem, zdjęcia po prawej po 9 zabiegu.
  • Guzy w całej wątrobie (L) są martwicze, otorbione i wykazują zwłóknienie.
  • Powiększone węzły chłonne (zielona gwiazda) wróciły do ​​stabilnego rozmiaru i kształtu.
  • Powiększony rozmiar śledziony (S) drastycznie się zmniejszył.