Zgoda FDA udzielona na rozpoczęcie badań klinicznych

Zatwierdzenie FDA

KoDiscovery, LLC i NewG Lab Pharma, LLC złożyły kompleksowy wniosek IND (Investigational New Drug) do FDA w celu zatwierdzenia rozpoczęcia unikalnego, połączonego badania klinicznego fazy I / II-A w pierwotnym raku wątroby.
IND został dokładnie sprawdzony przez FDA i został zaakceptowany, co teraz potwierdza zgodę FDA na rozpoczęcie pierwszego badania klinicznego z formułą KAT dr Ko!

Zapraszamy do odwiedzenia Strona internetowa KoDiscovery po więcej informacji.

Zgoda FDA udzielona na rozpoczęcie badań klinicznych