Jedną z misji NewG Lab Pharma (NGLP) będzie opracowanie nowatorskich leków przeciwnowotworowych, które wydłużą życie chorych na raka bez uszczerbku dla jakości życia.

NGLP postara się zrealizować swoją misję, uwzględniając metabolizm całego organizmu pacjentów z rakiem, zamiast koncentrować się tylko na ograniczeniu obciążenia guzem. Na podstawie opublikowanych statystyk * można stwierdzić, że istnieje niewielka korelacja między ogólnymi korzyściami przeżycia i wielkością guza.

Dlatego NGLP weźmie pod uwagę powyższe cele w przyszłym udoskonalaniu leków przeciwnowotworowych.

(Journal of Cancer: Prognostic Value of the Tumor Size in resectable Colorectal Cancer with Different Primary Locations: A Retrospective Study with the Propensity Score Matching, 1 stycznia 2019, Xiao Li, et al.
AJMS: Wpływ wielkości guza na wynik przeżycia raka trzustki po resekcji trzustki: przegląd systematyczny i metaanaliza, 1 stycznia 2018 r., Anuj Shrestha, et al.
PLOS: Prognostyczna rola wielkości guza we wczesnym raku piersi w dobie biologii molekularnej, 6 grudnia 2017, Anaid Anna Kasangian, et al. )