Seminaria na temat Leczenie przeciwbakteryjne przy użyciu 3BP z Uniwersytetem Wrocławskim.

aktualności 3a

aktualności 3b

Seminaria na temat leczenia antybakteryjnego z użyciem 3BP prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski.